Dlaczego czasami utknie pod moimi krzesłami lub innymi meblami?

Robot odkurzający V60 pro może utknąć z następujących powodów:


1) Koło robota jest zablokowane;


2) Koło robota wystaje;


3) Wokół robota mogą znajdować się inne przeszkody.


Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać poniższe czynności:


1) Jeśli koło robota jest zablokowane, zwisa lub wokół przedmiotu znajdują się inne przeszkody, prosimy o oczyszczenie koła i umieszczenie koła na płaskiej podłodze lub odłożenie drutów, zabawek dla kotów, lin i podobnych przedmiotów na podłodze żeby się nie zaplątała.


2) Jeśli na robocie zaświeci się czerwone światło, skontaktuj się z nami w celu rozwiązania problemu.  


3) Wysokość robota wynosi 82 mm, jeśli na przykład na dole krzesła znajduje się pusta przestrzeń, która jest mniej więcej tej samej wysokości, robot może łatwo tam utknąć. Aby tego uniknąć, sugeruje się zastosowanie wirtualnego pasa granicznego.”

Powrót do blogu