Dlaczego „robot V60 Pro” nie znalazł stacji ładującej?

Odkurzacz robota V60 Pro

Aby uniknąć takiego problemu:
Proszę

1). upewnij się, że żadne przedmioty nie znajdują się w odległości 1,5 m przed stacją ładującą i 0,5 m po obu jej stronach;
2). nie zasłaniaj sygnalizatora lokalizacji stacji ładującej żadnym przedmiotem;
3). umieść bazę ładującą na równej, antypoślizgowej, twardej powierzchni i przy ścianie;
4). nie kładź stacji ładującej na dywanie lub kocu;
5). zawsze podłączaj stację ładującą do źródła zasilania i upewnij się, że znajduje się w ciągłej sieci Wi-Fi o dobrym zasięgu;
6). nie przesuwaj stacji ładującej podczas czyszczenia."

Powrót do blogu