Jak korzystać z funkcji świątecznego trybu oszczędzania energii?

Funkcja świątecznego trybu oszczędzania energii robota V60 Verefa:

1. Na stacji ładującej naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania przez 10 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Włączy się wakacyjny tryb oszczędzania energii.


2. W świątecznym trybie oszczędzania energii połączenie Wi-Fi, zdalne sterowanie i funkcja planowania zostaną wyłączone, a robot przejdzie w tryb niskiego poboru mocy, aby oszczędzać energię.


3. Dopiero po zdjęciu robota z bazy ładującej lub naciśnięciu dowolnego przycisku można zakończyć funkcję.


4. Aby zakończyć świąteczny tryb oszczędzania energii, należy również odłączyć automatycznie opróżniającą się stację ładującą, aby wyłączyć automatycznie opróżniającą się stację ładującą.

Powrót do blogu