Jak korzystać z funkcji świątecznego trybu oszczędzania energii?

Odkurzacz robota L11 Pro

1. Na stacji ładującej naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania przez 10 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wakacyjny tryb oszczędzania energii zostanie włączony.


2. W świątecznym trybie oszczędzania energii połączenie Wi-Fi, zdalne sterowanie i funkcja planowania zostaną wyłączone, a robot przejdzie w tryb niskiego poboru mocy, aby oszczędzać energię.


3. Dopiero po zdjęciu robota z bazy ładującej lub naciśnięciu dowolnego przycisku można zakończyć funkcję."

Powrót do blogu