Jak połączyć aplikację z odkurzaczem V60 Pro?

Pobierz aplikację:
- Wyszukaj aplikację „Verefa Life” w sklepie z aplikacjami, a następnie pobierz ją i zainstaluj.
Zresetuj Wi-Fi:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia punktowego i przycisk ładowania (przycisk home) przez 3 sekundy
aż usłyszysz komunikat głosowy. Trzy wskaźniki na robocie zaczną powoli migać, wskazując, że robot jest gotowy do parowania.
Dodaj urządzenie:
- Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować lub zalogować się na swoje konto.
- Przejdź do strony głównej aplikacji. Stuknij „+” w prawym górnym rogu strony, aby wejść na stronę „Dodaj urządzenie”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z robotem.
△Uwaga:
- Dla połączenia Wi-Fi obsługiwane jest tylko pasmo 2,4 GHz.
- Ponieważ aplikacja będzie od czasu do czasu aktualizowana, rzeczywiste działanie może różnić się od powyższego
opisy. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby nawiązać połączenie Wi-Fi.
- Jeśli konfiguracja sieci nie powiedzie się, zresetuj Wi-Fi i powtórz powyższe czynności.

Powrót do blogu