Jak działa automatyczne czyszczenie robota odkurzającego?

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć czyszczenie. Robot (L11 pro robot odkurzający) będzie dynamicznie planował trasę sprzątania ucząc się z mapy generowanej przez skanowanie. Najpierw zastosuje metodę czyszczenia wzdłuż ściany, a następnie czyszczenie w kształcie łuku, aby stopniowo zakończyć czyszczenie obszarów w sposób uporządkowany, wydajny i przy pełnym pokryciu. Po wyczyszczeniu robot automatycznie powróci do bazy ładującej w celu naładowania i zbudowania kompletnej mapy.
Powrót do blogu