Jak zresetować odkurzacz robota V60?

Kiedy odkurzacz V60 nie reaguje po naciśnięciu dowolnego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby go wyłączyć (gdy nie ładuje się), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć .

Jeśli robot nie działa prawidłowo po zresetowaniu, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk zasilania i przycisk ładowania przez 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. (gdy nie ładuje się) .

Robot usunie wszystkie informacje i ustawienia. W tej chwili musisz ponownie skonfigurować ustawienia (w tym ustawienia sieciowe

Powrót do blogu