Czy robot może sam znaleźć stację ładującą?

„Tak, to (robot odkurzający L11) może, proszę zwrócić uwagę na poniższe wskazówki, aby uniknąć niemożności znalezienia bazy ładującej.
-Upewnij się, że w odległości 1,5 m od podstawy ładującej i 0,5 m po obu stronach nie znajdują się żadne przedmioty.
-Nie zakrywaj wskaźnika lokalizacji stacji ładującej żadnym przedmiotem.
- Umieść podstawę ładującą na równej, antypoślizgowej, twardej powierzchni i przy ścianie
-Aby uniknąć awarii ładowania spowodowanej zmianą pozycji, nie kładź stacji ładującej na dywanie lub kocu.
- Zawsze podłączaj stację ładującą do źródła zasilania i upewnij się, że znajduje się ona w ciągłej sieci Wi-Fi o dobrym zasięgu, w przeciwnym razie robot nie wróci automatycznie.
-Aby ułatwić robotowi płynny powrót do stacji ładującej po czyszczeniu, zaleca się uruchamianie robota z bazy ładującej i nie przesuwać stacji ładującej do woli podczas czyszczenia.
Powrót do blogu