Czy może wykryć dywan i uniknąć jego czyszczenia?

Nie, to (robot odkurzający V60) nie może. posiada funkcję automatycznego wspomagania dywanów dla lepszego czyszczenia dywanów.


Jeśli ta funkcja jest włączona, żywotność baterii robota odkurzającego będzie krótsza niż podczas normalnego i przeciętnego użytkowania, a wytwarzany przez niego hałas będzie głośniejszy.

Powrót do blogu